Gonzalo Casino

Responsable de Transferència del Coneixement del Centro Cochrane Iberoamericano i professor de Periodisme científic i de dades en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (Espanya). Dirigeix el projecte Nutrimedia i publica des de 1999 el blog Escepticemia.

fragment illus bo per a menjar

La creixent preocupació per la salut ha avivat l’interès per les relacions entre la dieta i la prevenció de la malaltia. Però, malgrat els notables avanços científics, hi ha encara moltes preguntes sense resposta i molts missatges amb base científica que no acaben d’arribar a la població perquè s’extravien entre falsedats i mitges veritats.

0

Ara tenim més informació que mai sobre nutrició, però, alhora, tenim grans dificultats per a identificar la informació fiable.
0

La pseudociència (falsa ciència) i la ciència basada en estudis defectuosos i esbiaixats (mala ciència) produeixen coneixement fals o incert, sense proves o amb evidències de baixa qualitat. Ambdues repre­senten un risc per a la salut.
0