M . Grimalt, R. Rodríguez, G. Alomar, I. Ferrer i A. Reynés

La permanent necessitat d'augmentar el terreny agrícola ha produït un augment del terreny de pedra en sec a Mallorca. Dels avantatges i inconvenients en parlem en aquest article.
0