Gustavo E. Romero

Doctor en Física i professor titular d’Astrofísica Relativista en la Universitat Nacional de La Plata (Argentina). És investigador superior del Consell Nacional d’Investigacions Científiques i Tècniques (CONICET) en l’Institut Argentí de Radioastronomia, on dirigeix un grup d’investigació. Ha publicat prop de tres-cents articles i deu llibres sobre temes astrofísics, gravitació i filosofia científica. Ha impartit conferències i cursos sobre aquests temes en més de vint països.

La filosofia científica és filosofia informada per la ciència, que usa eines exactes com la lògica i la matemàtica, i proporciona a l’activitat científica

0