Isabel Blasco-Costa

Investigadora del Museu d’Història Natural de Ginebra (Suïssa). Doctora en Biologia, investiga la taxonomia, filogeografia i ecologia evolutiva dels trematodes i monogenis. En particular, està interessada en els cicles de vida dels trematodes, les interaccions ecològiques i evolutives amb els seus hostes i com això influeix en la genètica i evolució de les poblacions d’aquests paràsits.

No posts were found.