Jacob Salcone

Economista de recursos naturals i gerent de la Unitat d’Economia dels Serveis Ecosistèmics (TEEB), Branca de Biodiversitat i Territori de la Divisió d’Ecosistemes del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP), Ginebra (Suïssa). Anteriorment, va treballar com a consultor en el Centre Mundial de Vigilància de la Conservació (WCMC) i va dur a terme l’avaluació del servei dels ecosistemes per a la Unió Internacional de Conservació de la Natura (IUCN). 

covid-19 i canvi climàtic

El coronavirus ha suposat una aturada de l'activitat econòmica i de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, però si no es prenen mesures, en acabar la crisi actual, les emissions tornaran al seu camí habitual.
0