Janire Salazar

Graduada en Biologia i Màster en Oceanografia i Gestió del Medi Marí (Barcelona, Espanya). Va basar el seu treball final de màster en la cerca de patrons de distribució espacials de gorgònies antàrtiques al mar de Weddell. Participa activament tant en projectes de recerca com de divulgació. És part de l’equip «El mar a fons», on és encarregada de crear diferents recursos didàctics. També és membre actiu d’APECS-Spain, l’Associació de Joves Científics Polars, i forma part de la comissió de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) amb l’aliança que té amb l’Escola Tanit sota el projecte Magnet, un projecte educatiu per a evitar la segregació escolar.

Per efecte de les condicions ambientals extremes, la llunyania dels altres continents i per la seva profunditat, a causa del pes del gel continental, la plataforma continental antàrtica ofereix una gran oportunitat per a entendre millor com seria un ecosistema pristí.

0