Jaume Bertranpetit

Catedràtic d’Antropologia a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona (Espanya) i membre numerari de la secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans. És especialista en genètica de les poblacions humanes, ha investigat la variació en el genoma humà i la manera com aquesta informació pot permetre reconstruir l’origen i la historia de les poblacions. També treballa en evolució molecular i genòmica comparativa.

societats

Partint de les bases evolutives de la cooperació, en aquest monogràfic ens endinsem en les estructures socials humanes, des de les més simples fins a la complexitat de les societats modernes.
0

Per donar una explicació científica al llenguatge cal entendre’l basant-nos en els principis causatius, en les bases físiques d’on sorgeix i en la màquina que el produeix: el cervell.
0
letras

I arribem al genoma, el conjunt de la informació genètica que portem cadascú de nosaltres en una llarga seqüència de DNA composta de només quatre unitats bàsiques que representem per lletres, A, C, G i T.
0