Javier Moscoso

Professor d’Investigació de l’Institut de Filosofia, CSIC-Centre de Ciències Humanes i Socials. Projecte FFII2010-20876: «Epistemo­logia històrica: història de les emocions en els segles xix i xx».

Aquest article versa sobre el naixement de la teoria i el tractament del dolor crònic des de la segona meitat del segle XIX fins a mitjan segle XX. La tesi que s’hi defensa diu que la medicina del dolor va emergir com a resultat de la confluència de pràctiques relacionades amb el tractament dels pacients terminals i dels que patien de dolor incurable.
0