Javier Barrallo Calonge

ETS Arquitectura. Universidad del País Vasco.

Volcano, per Javier Barrallo. Encara que les imatges fractals són creades típicament amb un aspecte bidimensional, és possible simular

0