José M. Bernardo

Facultat de Matemàtiques, Universitat de València.

Il·lustració: Riu Serra      Contemporary Statistical Methods in Scientific Research:

0