Jesús Burgueño

Geògraf. Universitat de Lleida.

La representació de la muntanya en els mapes sempre ha constituït un problema a causa de la manca d’informació.

0