Joan Nogué

Catedràtic de Geografia Humana, Universitat de Girona. Director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

límits de la ciutat

Les noves dinàmiques territorials i, en particular, els extensos processos d'expansió urbanística han dissolt els límits entre la ciutat i els diferents espais geogràfics.
0