Joan Ramon Morante

Cap de l’Àrea de Materials Avançats per a l’Energia. Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

69-73

Asociación Española de la Industria Termoeléctrica Les centrals termosolars capturen energia tèrmica, no lluminosa, mitjançant miralls parabòlics que escalfen un fluid contingut en un tub

0