Joan Vila

Enginyer industrial, Gerent de l’empresa CEO L.C. Paper 1881 (Besalú, Girona).

El control de l’energia ha permès a la humanitat progressar fi ns arribar a l’actual modernització de la societat.
0