Joan Josep Soto Àngel

Bioblau, grup d’estudiants de biologia marina.

101-83

Quan hom «s’enfronta» a una biografia de més de 200 pàgines, espera d’una banda objectivitat documental i d’altra una

0