Joan Borja i Sanz

Departament de Filologia Catalana, Universitat de València.

La ciència segons Joan Fuster

Una de les dimensions més desconegudes de la monumental obra de Joan Fuster és la constituïda per reflexions i divagacions a propòsit de la

0