Joan Borja i Sanz

Departament de Filologia Catalana, Universitat de València.

Una de les dimensions més desconegudes de la monumental obra de Joan Fuster és la constituïda per reflexions i divagacions a propòsit de la

0