Jordi Miralda

Professor d’Investigació ICREA d’Astrofísica. Institut de Ciències del Cosmos, Universitat de Barcelona.

L’objectiu d’aquest article és aportar un punt de vista més crític sobre el pensament i l’obra de Ramon Llull i el seu impacte en el món actual, en particular pel que fa a la ciència i la lògica.
0
07664

Looking to the Future. The Great Challenges Facing Astrophysics and Cosmology in the 21st Century. The

0