Jordi Pàmias

Poeta i assagista

Apocalipsi, 2007.

Entre ciència i poesia es poden establir lligams subtils que són molt útils en el moment de la creació literàri.
0