Jordi Sempere Roig

Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona.

Els conflictes de la pagesia periurbana

L’absorció de les zones rurals per la ciutat és un fenomen estès al món industrialitzat. El nou espai periurbà genera conflictes entre els pagesos

0