Jordi Casabona i Barbarà

Director Científic del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre la sida de Catalunya (CEESCAT). President de la Fundació sida Barcelona 2002. Professor associat de Medicina Preventiva i Salut Pública. Universitat Autònoma de Barcelona.

La sida i altres epidèmies recents, com la SARS (síndrome respiratòria aguda greu) o la grip de les aus, s’han encarregat de deixar clar que els microorganismes i virus continuen sent una de les principals amenaces de l’home.
0