Jorge Mataix-Solera

Departament d’Agroquímica i Medi Ambient, Uni­versitat Miguel Hernández d’Elx.

Primera reunió de Fuegored - 2008 a Alacant i València

El sòl és un recurs natural no renovable a curt i mitjà termini i és la base de l’ecosistema forestal, per la qual cosa cal protegir-lo i conservar-lo és fonamental.
0