Josabel Belliure Ferrer

Professora del Departament de Ciències de la Vida. Unitat Docent d’Ecologia. Universitat d’Alcalá (Madrid).

Me’n vaig o em quede?

Els animals abandonen el lloc de naixement a causa d’una pèrdua de qualitat de l’hàbitat, la competència pels recursos i el risc de consanguinitat. La dispersió només ocorre quan els individus assoleixen una condició física convenient.

0