Josep Daniel Asís

Departament de Biologia Animal, Facultat de Ciències, Universidad de Salamanca.

L’aliment utilitzat per les més de 15.000 espècies d’abelles és bàsicament el mateix: nèctar i pol·len. Però l’home només aprofita aquests productes en dues o tres espècies d’abelles mel·líferes.
0