José Ferrero Calabuig

Institut de Ciència dels Materials (ICMUV), Universitat de València.

Anàlisis no destructives

L'EDXRF és una tècnica d'anàlisi no destructiva, qualitativa i quantitativa d'elements químics presents en el patrimoni i amb gran potencial per a caracteritzar béns d'interès cultural.

0