José Luis Gasent Blesa 0POSTS

Enginyer de telecomunicació. Tècnic superior d’investigació del Grup d’Astronomia i Ciències de l’Espai (Laboratori de Processat d’Imatges) de la Universitat de València. Gestor de projectes d’investigació relacionats amb la instrumentació espacial.

No posts were found.