José Luis Gasent Blesa

Enginyer de telecomunicació. Tècnic superior d’investigació del Grup d’Astronomia i Ciències de l’Espai (Laboratori de Processat d’Imatges) de la Universitat de València. Gestor de projectes d’investigació relacionats amb la instrumentació espacial.

Solar orbiter

La nau Solar Orbiter de l’ESA serà llançada a l’espai a principis de l’any 2020 i s’aproximarà enormement a la nostra estrella per a obtenir una visió inèdita del Sol: veure-lo pràcticament des de dalt.
0