José Luís Taín

Institut de Física Corpuscular (IFIC), Centre mixt CSIC – Universitat de València.

Segons el diccionari Alcover-Moll, la por és un «torbament de l’ànim davant un perill real o imaginari». La por que susciten en certs sectors de la societat paraules com nuclear o radiacions és sempre deguda a un perill real?
0