José Mª Romero

Coordinador del Taller d’Ocupació d’Agricultura Ecològica. Ajuntament de Freila (Granada).

biodiversitat agrícola

La pèrdua de diversitat agrícola que es produeix des de fa dècades fa urgent la realització d'estudis específics per recuperar i conservar les varietats locals i els coneixements relacionats amb el seu conreu.

0