José Manuel Sánchez Ron
Real Academia Española (Madrid).
portada fantasmas de la ciencia española

Aquest llibre de Juan Pimentel pertany, sens dubte, al camp de la història de la ciència –de la ciència espanyola–, però confinar-lo únicament a aquesta categoria constituiria un greu error, perquè és molt més que això.
0