José María Bermúdez de Castro

Cap de recerca del Departament de Paleoantropologia del Centre Nacional d’Investigació sobre l’Evolució Hu­mana (CENIEH), Burgos (Espanya). Vicepresident de la Fundació Atapuerca. Biòleg especialista en evolució humana i dentició.

Els humans anatòmicament moderns representem una síntesi evolutiva, biològica i cultural del nostre gènere. La genètica ens ha permès contrastar l’existència de multitud d’hibridacions de les pobla­cions que van viure i conviure amb Homo sapiens fora d’Àfrica.
0