José Martín Ramírez

Grupo Complutense de Investigación sobre Neuropsicopedagogia de la Agresión, Departamento de Psicobiologia i Instituto de Estudios Biofuncionales, Universidad Complutense de Madrid.

Al cervell s’han pogut identificar diversos engranatges dedicats a modular l’equilibri entre activació i inhibició de l’agressió mitjançant substàncies químiques, conegudes com a neuroreguladors. Els plantejaments simplificadors inicials pretenien relacionar cada conducta específica amb l’activitat de transmissors químics particulars en regions cerebrals concretes. Els diferents tipus d’agressió diferien, segons aquests plantejaments, en el seu substrat neuroquímic, igual com ho fan en el neuroanatòmic.
0