José del R. Millán
Càtedra Defitech en Interfícies Cervell-Computadora (CNBI) en el Centre de Neuropròtesis de l’Escola Politècnica Federal de Lausana (Suïssa), on també treballa com a professor associat. Les interfícies cervell-computadora, les neuropròtesis i la robòtica adaptativa figuren entre els seus camps d’investigació. El seu treball actual pretén acostar les ICC i la robòtica intel·ligent adaptativa.

Les interfícies cervell-computadora (ICC) permeten controlar dispositius sense generar cap acció motora, només mitjançant la descodificació directa dels senyals cerebrals de l’usuari.

0