Josep Bernabeu-Mestre 3POSTS

Doctor en Medicina i catedràtic d’Història de la Ciència de la Universitat d’Alacant. És membre del Grup Balmis d’Inves­tigació en Salut Comunitària i Història de la Ciència de la Universitat d’Alacant.

sopa plantes silvestres

Les plantes silvestres han estat consumides tradicionalment bé com aliment preferent o bé com a condiment o complement. Joan Pellicer va dedicar una especial atenció a conèixer quines d’aquestes plantes eren usades tradicionalment en la cuina, així com el seu ús i formes de preparació i d’elaboració.

0

Nursing and Exile. The Case of Health visitors. First, the article analyses how nursing was organized under the public health system and its late incorporation into the field of public health in Spain. It goes on to discuss the project to set up a school to train public health nurses, which took place in 1931 with the collaboration of the Rockefeller Foundation. Then, it analyses the consequences of the civil war (1936-1939) and the exile brought about by that particular process of institutionalisation. Finally, the paper discusses the role that some of the exiled nurses played in developing the nursing profession in Latin America.
0