Josep Mª Camarasa

Biòleg i historiador de la ciència, patró de la Fundació privada Carl Faust (Blanes, Girona).

Camins de ciència

0
50-79

Tot viatge, fins el més banal, té una dimensió de descoberta, tant del món exterior com del mateix viatger. Alguns viatgers, però, han fet i fan de la recerca mateixa l'objecte del viatge. Els objectius, els mitjans i els comportaments d'aquests viatgers han variat al llarg de la història.
0

Homenatge al ja desaparegut Ramon Margalef, de la ma de Josep Mª Camarasa. Un recorregut per la seua biografia, amb especial atenció al seu discrus "la teoría de la información en ecología".
0

  El naturalista lector de Sagarra el reconeix fàcilment com a col·lega i només ha d’envejar-li el do de l’escriptor per

0