Josep E. Pardo Pascual

Departament d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria. Universitat Politècnica de València.

platges sud València

Les platges del sud de València fa dècades que tenen un dèficit de sediments, al mateix temps que altres fenòmens com el canvi climàtic o l'augment de temporals estan provocant una situació general de regressió en totes les platges.
0