Josep Enric Llebot

Departament de Física, Universitat Autònoma de Barcelona. Secció de Ciències de l’Institut d’Estudis Catalans.

  Faetont, un dels nombrosos fills d’Hèlios, el Sol, en conduir sense cap experiència la quàdriga que cada dia el seu

0