Josep Roqué

Diamond Light Source (Gran Bretanya) I18-Microfocus spectroscopy beamline.

La ceràmica de reflex daurat ha estat una marca de distinció de la producció valenciana. Aquest article descriu la nanotecnologia desenvolupada pels artesans medievals per aconseguir aquesta tècnica.
0