Josep Roqué

Diamond Light Source (Gran Bretanya) I18-Microfocus spectroscopy beamline.

La decoració de reflex metàl·lic: un nanocompòsit medieval

La ceràmica de reflex daurat ha estat una marca de distinció de la producció valenciana. Aquest article descriu la nanotecnologia desenvolupada pels artesans medievals per aconseguir aquesta tècnica.

0