Josep Roselló Oltra

Tècnic agrícola. Estació Experimental Agrícola de Carcaixent.

Cama llarga i cama curta són dues varietats d’alls que es cultiven com a tendres a Xàtiva i partides de la rodalia. L’all tendre

0
llavors

Quan guardem i sembrem llavors de les plantes que més ens agraden estem millorant la població de cultiu cap al nostre interès, com han fet tradicionalment els nostres avantpassats.
0

La millor de les tomaques és la varietat de taula tradicional de la comarca, cultivada a l’aire lliure i de temporada, assolellada i ben podada.
0
Carabassetes - Roselló

El carabassó és un cultiu fàcil a l'hort, la planta és rústica i de creixement ràpid, i sols demana llum i calor. Per tant, la sembrarem en passar el risc de gelada al camp.
0
107a-84 garrofó

Al nostre territori el garrofó és molt apreciat en la cuina perquè és un element necessari en el plat nacional per excel·lència, l’estimada paella.
0

Planta de cultiu fàcil i agradable a l’hort, les albergines formen part de nombroses especialitats de la cuina mediterrània.
0

Les carabasses són els fruits més espectaculars de totes les hortícoles per la seva gran varietat i vistositat. En trobem de totes les formes

0

Fa comboi tindre ensalades tot l’any, però el temps que es considera millor, o més fàcil, és la tardor i l’hivern mediterrani, quan les plantes vegeten sense massa problemes. L'encisam n'és un bon exemple.
0
cacau valencià

El cacau valencià és una planta i una collita singular per molts motius. Destacarem amb detall sols un parell d’aquestes particularitats que són de gran importància per cultivar-lo.

0
Hort de creïlles

La modesta creïlla és un tubercle de gran importància alimentària i almenys de tard en tard cal cultivar-la al nostre hort. Si bé per

0