Josep Sorribes

Professor titular d’Economia Aplicada, Universitat de València.

Als anys noranta van proliferar plataformes, associacions de veïns i partits polítics que manifestaren el seu malestar amb les mesures urbanes preses pel govern municipal de València.
0