Josep M. Mestres

Cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics, Institut d’Estudis Catalans.

Els qui treballem en la traducció i en la correcció de textos sabem que encontre significa 'enfrontament, topada' –i no 'trobada', com pensen alguns

0