Juan Piqueras Haba

Departament de Geografia, Universitat de València.

El 27 de setembre de 1777 va nàixer Simón de Rojas Cosme Damián Clemente y Rubio, al si d’una família de llauradors relativament acomodada de Titagües (València), un home que es convertiria en un destacat botànic i científic, una notable figura de la Il•lustració.
0

Plant heritage: vine varieties. The vineyards of Catalunya and Valencia posses

0

Wine: culture and economy. Above all, wine is a food product,

0

Després d’unes quantes dècades de regressió, caiguda en consum i fins

0