Julián Blanco Rodríguez

Doctor en Física Solar. Tècnic superior d’investigació del Grup d’Astronomia i Ciències de l’Espai (Laboratori de Processament d’Imatges) de la Universitat de València. Coinvestigador dels projectes IMaX (Imaging Magnetograph eXperiment) i SO/PHI (Solar Orbiter Polarimetric and Helioseismic Imager).

Solar orbiter

La nau Solar Orbiter de l’ESA serà llançada a l’espai a principis de l’any 2020 i s’aproximarà enormement a la nostra estrella per a obtenir una visió inèdita del Sol: veure-lo pràcticament des de dalt.
0