Júlia Vergara-Alert

Investigadora a l’Institut d’Investigació i Tecnologia Alimentàries-Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSa), de Barcelona (Espanya). Doctora en Medicina i Sanitat Animal. Va treballar a l'Institut de Virologia de Marburg (Alemanya) com a investigadora postdoctoral. Des de 2020 és membre del Grup d'Experts de l'Organització Mundial de la Salut sobre models animals de la COVID-19. També és membre del Grup Horitzó creat pel Govern català per assessorar sobre les estratègies en R+D+I.

L’aparició de noves malalties zoonòtiques ens recorda que persones, animals i medi ambient estem interconnectats.

0