Kepa Ruiz-Mirazo
Investigador de plantilla de la Universitat del País Basc (UPV/EHU), treballa fonamentalment sobre aspectes d’interès filosòfic i científic relacionats amb el problema de l’origen i definició de la vida, en la interfície entre física, química i biologia. És membre del departament de Lògica i Filosofia de la Ciència (FICE), a Donostia-Sant Sebastià, i manté una segona afiliació amb la Unitat de Biofísica (CSIC, UPV/EHU), a la Facultat de Ciència i Tecnologia de Leioa (Bizkaia). Especialista en models protocel·lulars, després d’obtenir un contracte Ramón y Cajal li va ser concedit el Certificat I3 per una trajectòria investigadora destacada, en què combina experiments, simulacions computacionals i reflexió teòrica.

El problema de l’origen de la vida no es pot explicar apel·lant exclusivament als mecanismes de l’evolució darwiniana, com un gran nombre d’experts tendeix a pensar, sinó que requereix un profund canvi de perspectiva.
0