Laura Calvet-Mir

Investigadora. Institut de Ciència i Tecnologia Ambien­tals (ICTA). Universitat Autònoma de Barcelona.

Els horts familiars del Pirineu català tenen un paper fonamental en la conservació i gestió de la biodiversitat i dels coneixements tradicionals, però també en l'augment de la cohesió social i del benestar, així com en l'afirmació de la identitat cultural.

0