Laura Esteban-Rodríguez
Investigadora en el Laboratori de Psico­fisiología de l’Institut d’Investigació Biomèdica de l’Hospital 12 de Octubre (àrea neurociències-addiccions) de Madrid (Espanya). El seu àmbit d’especialit­zació se centra en la recuperació a llarg termini, el benestar i la qualitat de vida en addiccions.
alcohol

Els tractaments per a la dependència de l'alcohol amb més èxits són els multidisciplinars, que inclouen dimensions psicològiques, sociològiques i mèdiques. S'ha de considerar la recuperació com la culminació d'un procés de canvi.
0