Mª Rosa Massa Esteve

Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica, Universitat Politècnica de Catalunya.

El 19 de febrer del 1897 moría el pare de l’anàlisi matemàtica. Si la seua aportació a la matemàtica és rellevant no és menys interessant el seu vessant humà.
0
35-55

  Era el 18 de setembre de 1783 a Sant Petersburg. ­L’home va fer classe de matemàtiques als seus néts.

0