Macarena Montes

Estudiant de doctorat de Filosofia del Dret de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Los derechos de los simios mostra com la idea de la personalitat jurídica dels grans simis ha passat de ser considerada com una cosa ridícula, a interessar tribunals de diversos països.

0

L'Ajuntament de Barcelona aprova la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI, una proposta internacional per la defensa dels drets dels animals.
0