Manuel Vicent

Escriptor i periodista (Madrid).

003-68

De vegades somie què hauria pogut succeir en les ciutats, en els pobles i en les platges del nostre

0