Manuel García Velarde

Institut Pluridisciplinar de la Universitat Complutense de Madrid.

L'autor il·lustra l'autoorganització d'alguns sistemes dinàmics de fluids, paradigma de la complexitat. La seua compexitat gairebé demana un anàlisi exclusivament estètic
0