Marcel Costa Villa

Llicenciat en Biologia. Professor de secundària i del Departament de Ciències experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (Espanya). És autor de diversos llibres de divulgació en el camp de l’atmosfera i la biologia.

Rarament la pseudociència tracta el tema de la formació dels deixants que de vegades els avions tracen al cel. Generalment aquests deixants han estat en el punt de mira de teories de la conspiració més que no de la pseudociència en si mateixa.

0